Na obszarze Małopolski Kraków zawsze był i nadal jest miejscem napędzającym wzrost społeczno-gospodarczy. Jest