W plebiscycie MediaTory studenci co roku przyznają dziennikarzom tytuły takie jak AuTORytet, TORpeda, DetonaTOR,