Szkolenia dla wieźniów

Trzydziestu więźniów na terenie Małopolski, którzy zostali skazani za przestępstwa komunikacyjne i przemoc drogową, uczestniczyło w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy.

Skazani brali udział w spotkaniach oraz szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy od czerwca do grudnia. Ponadto odbyli krótkie praktyki na terenie szpitala zajmującego się osobami długotrwale chorymi.

Według twórców projektu szkolenia i praktyka, w tym opieka na chorymi na terenie placówki szpitalnej, uwrażliwią więźniów na cierpienie innych ludzi i pomogą im zbudować nowy system wartości – nie opierający się na sile i przemocy, lecz na odpowiedzialności, empatii i wrażliwości.

Zadaniem szkoleń było też przygotowanie uczestników do udzielania pomocy przedmedycznej oraz do wykonywania nieskomplikowanych czynności medycznych. W dłuższej perspektywie więźniowie mogliby nawet podjąć się pracy w charakterze asystenta instruktora pierwszej pomocy.

Latest Comments
  1. Karol

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


4 + = trzynaście