Budżet Krakowa w styczniu 2013 roku

Są już znane informacje z wykonania budżety miasta Krakowa w styczniu 2013 roku. W porównaniu ze styczniem 2012 roku zostały zanotowanie większe dochody oraz nieznacznie mniejsze wydatki.

Wskaźnik wykonania dochodów wynosił 9,7% planu (w styczniu 2012 roku było 9%). Główną zasługę mają w tym transfery z budżetu państwa, które wyniosły 11,1% planu (w styczniu 2012 roku było 9,8%).

Wskaźnik wydatków w styczniu 2013 roku to 9,2% planu (w styczniu 2012 roku było 10,3%).

Zgodnie z przyjętym w grudniu 2012 roku budżetem, wydatki ogółem Krakowa na 2013 rok wynoszą 3 574 899 428 zł (z czego 3 037 222 059 zł to wydatki bieżące, a 537 677 369 zł to wydatki majątkowe).

Pod względem dochodów budżetu Krakowa na 2013 rok to zostały zaplanowane w kwocie 3 611 102 666 zł. Nadwyżką w wysokości 36 203 238 zł ma zamknąć się przyszły rok.

Skumulowane zadłużenie Miasta na koniec 2013 roku ma zamknąć się kwotą lekko ponad 2 000 000 000 zł (55,39% planowanych dochodów).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 9 = trzydzieści sześć