Brama Krakowska

Brama Krakowska jest makroregionem fizycznogeograficznym na południu Polski, w obrębie tektonicznych obniżeń Północnego Podkarpacia. Od zachodu sąsiaduje z Kotliną Oświęcimską, od wschodu z Kotliną Sandomierską. Na północy graniczy z Grzbietem Tenczyńskim stanowiącym fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a na południu z progiem Pogórza Wielickiego.

Powierzchnia Bramy Krakowskiej to 275 km kw. Długość wynosi 40 km, szerokość zaś 6 km. Geologicznie stanowi rów tektoniczny, który jest wypełniony osadami morza mioceńskiego. Brama Krakowska jest częścią doliny Wisły, na jej wschodnim krańcu znajduje się Kraków.

W obrębie Bramy Krakowskiej wyróżniamy 3 mezoregiony – Rów Skawiński, Obniżenie Cholerzyńskie oraz Pomost Krakowski.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dwa × 4 =