Blisko 10 mln euro do budżetu Krakowa z UE

Komisja Europejska przekazała do budżetu Krakowa zaległą płatność w wysokości blisko 10 mln euro za realizację projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”.

Kwota ta jest ostatnią płatnością z budżetu Unii Europejskiej za ten projekt. Realizacja projektu wyniosła 85 804 200 euro, z czego 55 772 730 euro stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. 31 grudnia 2010 roku zakończono realizację projektu.

Oczyszczalnia ścieków w Płaszowie została kompletnie przebudowana oraz zmodernizowana. Została zwiększona przepustowość mechaniczna części zakładu, została wybudowana nowa nitka biologicznego oczyszczania ścieków oraz powstała linia do przeróbki osadów ściekowych (zagęszczanie, fermentacja metanowa, końcowe odwadnianie i produkcja ciepła z biogazu).

Ponadto oczyszczalnię wyposażono w kompleksowy system sterowania.

Od 2007 roku 100% ścieków, które są produkowane w Krakowie ulegają oczyszczeniu.

W kolejnych latach został wybudowany kolektor dolnej terasy Wisły, co stanowi nowoczesne połączenie dwóch oczyszczalni ścieków w Krakowie (zakładu w Płaszowie oraz oczyszczalni Kujawy w Nowej Hucie) i dwóch odrębnych systemów kanalizacyjnych.

Zgodnie z założeniami projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” została przeprowadzona rekultywacja lagun osadowych. Przez ponad 30 lat były tam gromadzone osady, które stanowiły pozostałość po procesie oczyszczania ścieków.

Po przeprowadzonych pracach, została przywrócona wartość użytkowa ponad 18 ha terenu, który jeszcze do niedawna był zdegradowany. Od 2010 roku stanowi on przyjazny otoczeniu, zielony teren.

Budowa stacji termicznej utylizacji osadów stanowiła ostatni element projektu. Obecnie jest nowoczesnym zakładem, który ma wydajność 64 ton na dobę. Ponadto stacja jest wyposażona w bardzo efektywne urządzenia do oczyszczania oraz monitoringu spalin.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery − = 1