Administracja i polityka w Krakowie

Pierwsze oficjalne wzmianki dotyczące krakowskiej rady miejskiej pochodzą z 1264 roku (początki istnienia). Zgodnie z obecnym ustrojem kraju i podziałem administracyjnym Kraków jest miastem na prawach powiatu. Organem samorządowym władzy w Krakowie, który sprawuje również funkcje kontrolne, jest Rada Miasta Krakowa. Składa się ona z radnych pochodzących z wyboru. Podstawą jej działania są przepisy o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym. Rada liczy w sumie 43 członków, a jej kadencja trwa 4 lata. Na czele Rady stoi przewodniczący, który wybierany jest spośród jej członków.

Oprócz radnych, do władz samorządowych należy też prezydent Krakowa, który urzęduje w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych.

Urząd Miasta Krakowa, czyli krakowski magistrat ma za zadanie realizować ustawowe powinności Gminy Miejskiej Kraków, a więc tzw. zadania własne oraz zadania zlecone przez rząd. Magistrat podlega bezpośrednio pod Prezydenta Krakowa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dwa × = 2